Markarbete

Att veta hur man skall anlägga sin trädgård är inte alltid lätt. Vad kan man göra i en slänt?
Hur får vi vår trädgård mer lättskött? Hur skall vi anlägga vår tomt?
Detta är frågor vi har svar på. Ring oss så kommer vi ut er och ger er idéer och hjälper er att ta fram kostnadsförslag på just eran trädgård. Här nedanför ser ni markanläggningar vi utför.

Uppfarter/gångar

Om ni skall bredda eran uppfart eller lägga en ny gång fram till stugan skall ni ringa oss. Vi hjälper er med all sorts marksten som t.ex. betongplattor och natursten.

Murar

Kullerstensmurar, sprängstensmurar eller betongmurar, det spelar ingen roll. Vi bygger dem efter era önskemål. Stödmur eller fristående.

Trappor

Behöver entré trappan förnyas är det bara ett samtal bort. Ring oss för kostnadsförslag.

L-stöd

Det blir allt vanligare att man vill få bort slänten och större gräsmatta. Detta kan göras snabbt och lätt med L-stöd. Kontakta oss för mer info.

Anlägga gräsmatta

Har vildsvinen varit hemma hos dig eller är huset nytt och du behöver en gräsmatta? Inga problem vi hjälper er få en ny, med rullgräs eller frön.

Lastbil & Kranbil

Tjänster
Last- & Kranbil

Läs mer
Grävarbete & Schakt

Tjänster
Gräv & Schakt

Läs mer
Markarbete

Tjänster
Markarbete

Läs mer