Gräv- & Schaktarbete

textbild-grav-schakt

I vår maskinpark har vi idag tre grävmaskiner i olika storlekar. Detta gör att vi kan göra stora och små anläggningsarbeten. Vi har idag en 14tons grävmaskin, en 5 tons grävmaskin och en 1,5 tons grävmaskin. Med dessa utför vi följande tjänster.

Husgrunder

Vi har jobbat med flera olika husleverantörer som t.ex. Smålandsvillan, Varbergshus, Mölnlyckehus och Älvsbyhus. Det finns idag olika grunder till olika hus. Vi hjälper till med grundarbetet för alla. Skulle ni behöva spränga eller påla så är detta inga problem.

Dräneringar

En dränering håller inte för alltid. Var det 40 år sedan huset byggdes kan det vara hög tid att dränera om. Ring oss så kommer vi ut på kundbesök för kostnadsfri offert.

Avlopp

Behöver ni byta den gamla avloppsledningen eller gräva in kommunalt vatten och avlopp. Vi gräver in det nya och samarbetar med rörläggare som gör inkopplingen inomhus. Ring oss för gratis kostnadsförslag.

Avloppsanläggning.

Har er gamla avloppsanläggning blivit utdömd av kommunen eller är det dags att byta? Vi använder oss av det bästa avloppsanläggningarna på marknaden som är testat i nordiska förhållanden. Läs mer på www.baga.se. Vi är certifierade entreprenörer hos BAGA.

Sprängarbete

Behöver ni spränga in en ny väg eller spränga ner en pool så ring oss för offert.

Pool utgrävning.

Under dem senaste åren har pooler ökat markant. Vi gräver ett flertal per år och har stor erfarenhet av detta. Ring oss så kommer vi ut och ger er råd.

Schaktning

Vill ni bredda parkeringsplatsen eller få utgrävt för ert nya Attefallshus? Inga problem. Vi hjälper er även med mindre utgrävningar som för en häck eller en elkabel.

Lastbil & Kranbil

Tjänster
Last- & Kranbil

Läs mer
Grävarbete & Schakt

Tjänster
Gräv & Schakt

Läs mer
Markarbete

Tjänster
Markarbete

Läs mer